Beef Rice Noodle Soup | Phở | Side Order | Vegetarian Soup – Phở Chay | Vietnamese Sandwiches – Bánh Mì | Rice Plate | Vermicelli

  • Welcome to our restaurant

Our menu

Beef Rice Noodle Soup – Phở Bò

1. Special Combo w/thin slide of steak, well-done, brisket flank, tendon & tripe, beef ball.
Small. $14.75 / Large. $16.75
Đặc Biệt Bò Viên
2. Special Combo w/thin slide of steak, well done, brisket & flank, tendon & tripe.
Small. $13.75 / Large. $15.75
Đặc Biệt
3. Thin slide of steak, well-done, flank & tendon
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái Nạm Gân
4. Thin slide of steak, well-done, flank & tripe
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái Nạm Sách
5. Well-done flank
Small. $13.75 / Large. $15.75
Nạm Vè Dòn
6. Well-done brisket
Small. $13.75 / Large. $15.75
Chín Gầu
7. Thin slide of steak, well-done, brisket
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái Gầu
8. Thin slide of steak, well-done, flank
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái Nạm
9. Thin slide of steak & tendon
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái Gân
10. Thin slide of steak & tripe
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái Sách
11. Thin slide of steak
Small. $13.75 / Large. $15.75
Tái
12. Beef Ball & Rice noodle soup
Small. $13.75 / Large. $15.75
Phở Bò Viên
13. Thin slice of steak & beef ball rice noodle soup
Small. $14.75 / Large. $16.75
Phở Tái, Bò Viên

Phở – The Meat

Eye of Round
Tái
Beef Drop Flank
Nạm
Meatball
Bò Viên
Tripe
Tripe
Crunchy Flank
Crunchy Flank

Side Order

TO GO ADD $0.30
Bowl of rice – Chén Cơm
$3
Extra rice noodle – Chén Bánh Phở
$3
Egg roll (1) – Chả Giò
$2.50
Chicken wing (1) – Cánh Gà
$2.75
Fried egg (1) – Trứng Chiên
$3
Chinese Sausage (1) – Lạp Xưởng
$3
Shrimp Cake (1) –Tàu Hủ Ky
$5.95
Grilled chicken/ pork/ or beef – Gà/ heo/ hoặc Bò nướng
$6.50
Shrimps (3 pcs) – Tôm
$3
Extra beef ball – Thêm bò viên
$2 / $4
Extra steak (5 or 10 pcs)- Tái
$2 / $4
Extra steamed vegetable – Rau Luộc
$4

Vegetarian Soup – Phở Chay (Togo add $0.30)

(Choice of : Beef, Chicken, or Vegetable Broth )
V1. Vegetarian Fake beef flavor rice noodle soup (w /steamed bok choy, broccoli, carrot )
Small $14.75/ Large $16.75
Phở Bò Chay
V2. Vegetarian Fake chicken flavor rice noodle soup (w /steamed bok choy, broccoli, carrot )
Small $14.75/ Large $16.75
Phở Gà Chay
V3. Tofu rice noodle soup (w /steamed bok choy, broccoli, carrot )
Small $14.75/ Large $16.75
Phở Đậu Hũ Chay
V4. Vegetable rice noodle soup
Small $14.75/ Large $16.75
Phở Rau Cải Chay
V5. Plain rice noodle soup
Small $11.20/ Large $13.20
Phở Không Thịt

Vietnamese Sandwiches – Bánh Mì

Cucumber, mayonnaise, Jalapeno, cilantro, white on lon, picked, carrot, daikon, radish
S1. Sunny side up egg
$8.75
Bánh Mì Trứng Ốpla
S2. Grilled chicken
$8.75
Bánh Mì Gà Nướng
S3. Grilled pork
$8.75
Bánh Mì Heo Nướng
S4. Grilled beef
$9.25
Bánh Mì Bò Nướng
S5. Tofu
$8.75
Bánh Mì Đậu Hũ
S6. Vegetarian Chicken
$9.25
Bánh Mì Gà Chay
S7. Vegetarian Beef
$9.25
Bánh Mì Bò Chay
Hot & Sour Soup
Small $13.50/ Large $15.50
Served w/rice noodles,Shrimp/ squids, fish balls, fish cake, tofu, mushroom, lemongrass, or Chicken Only
Soup Chua Cay

Vegetarian Menu (No MSG) – Đồ Chay – (Brow rice available Now)


(Served with Rice)
68. House Rice Clay Pot w/Garlic & white Onion
$16.75
(Tofu, fake chicken, fake beef with vegetable)
Cơm Tay Cầm
69. Sauteed Garlic Beef
$16.50
(Fake beef with bell pepper & mushroom, bamboo shoot)
Bò Lúc Lắc
70. Stir Fried Mixed Vegetable with Tofu
$15.25
Rau Cải Thập Cẩm và Đậu Hủ Xào Đặc Biệt
71. Sauteed Ginger Chicken w/String Bean and Red Bell Pepper
$16.25
Gà Xào Gừng
72. Spicy Lemon Grass Chicken
$16.25
(Bell pepper, string bean)
Gà Xả ớt
73. Broccoli, string bean, fake beef with mushroom & bamboo shoot
$16.25
Bò Xào Bông Cải
74. Spicy Lemongrass Tofu
$16.25
(Green, red bell pepper, string bean)
Đậu Hủ Xả Ớt

Saigon Village Stir Fried w/Garlic & White Onion Special (No MSG)

(Served with Rice)
55. Mongolian beef or Chicken (Spicy)
$16.25
Bò/ Gà Xào Mông Cổ
56. Stir fried beef or Chicken w/lemongrass (Spicy)
$16.25
Bò/Gà Xào Sả Ớt
57. Stir fried beef or pork or chicken with string beans
$16.25
Bò/Heo/Gà Xào Đậu Que
58. Curry beef or chicken
$16.25
Bò, Gà Xào Lăn
59. Stir fried beef or pork or chicken with vegetable
$16.25
Bò, Heo, Gà Xào Rau Cải
60. Beef steak (shaken beef) w/steamed rice
$16.50
Bò Lúc Lắc (Bell pepper, mushroom, bamboo shoot)
61. Stir fried chicken w/basill leaves
$15.25
Gà Xào Lá Quế
62. Tofu stirred w/shrimp vegetable
$16.50
Đậu Hủ Xào Tôm Rau Cải
63. Chicken or beef w/broccoll & string been
$16.25
Gà hoặc Bò Xào Bông Cải
64. Sauteed combination w/noodle or chow mein
$16.50
(Shrimp, chicken, pork, calamari, fish cake, fish ball & vegetable)
Hủ Tiếu/ Mì Xào Thập Cẩm
65. Pan fried combination noodle
$16.50
Mì Xào Giòn Thập Cẩm
66. Seafood clay pot
$16.50
Tay Cầm Đồ Biển
67. Salted & peppered shrimp
$16.95
Tôm Rang Muối

Rice Plate – Cơm Đĩa ( Brow rice available Now )

39. Two grilled pork chops w/steamed rice
$14.25
Cơm Sườn
40. Grilled chicken & shrimp w/steamed rice
$15.95
Cơm Gà, Tôm
41. Grilled pork chops & fried egg w/steamed rice
$15.95
Cơm Sườn, Trứng Chiên
42. BBQ boneless pork w/steamed rice
$14.50
Cơm Thịt Nướng
43. BBQ shrimp & pork w/steamed rice
$15.95
Cơm Tôm Thịt Nướng
44A. BBQ shrimp & beef w/steamed rice
$16.50
Cơm Tôm Bò Nướng
44B. BBQ beef w/steamed rice
$14.75
Cơm Bò Nướng
45. BBQ chicken w/steamed rice
$14.50
Cơm Gà Nướng
46. Grilled pork chop, 2 fried chicken wings, egg roll w/steamed rice
$16.50
Combo Plate
47. BBQ shrimp w/steamed rice
$14.75
Cơm Tôm Nướng
48. Beef stew w/steamed rice
$15.75
Cơm Bò Kho
49. Fried shrimp cake w/steamed rice
$15.75
Cơm Tàu Hủ Ky
50. Pork chop, shrimp cake, egg w/steamed rice
$16.50
Cơm Sườn Hột Gà Tàu Hủ Ky
51. Pork chop, chinese sausage & fried shrimp cake w/steamed rice
$16.50
Cơm Sườn Lạp Xưởng Tàu Hủ Ky
52. Grilled pork & fried shrimp cake w/steamed rice
$16.50
Cơm Thịt Nướng Tàu Hủ Ky
53. BBQ beef & fried shrimp cake w/steamed rice
$16.50
Cơm Bò Nướng Tàu Hủ Ky
54. BBQ chicken & fried shrimp cake w/steamed rice
$16.50
Cơm Gà Tàu Hủ Ky

Vermicelli – Bún

28. Vegetarian fried egg roll & tofu w/ vermicelli
$13.95
Bún Đậu Hũ Chả Giò Chay
29. Fried/egg roll w/vermicelli
$13.95
Bún chả giò
30. BBQ pork w/vermicelli
$14.50
Bún Thịt Nướng
31. BBQ Shrimp & pork w/vermicelli
$15.95
Bún Tôm Thịt Nướng
32. BBQ pork & egg roll w/vermicelli
$15.75
Bún Thịt Nướng chả giò
33. BBQ shrimp w/vermicelli
$14.75
Bún Tôm Nướng
34. BBQ beef w/vermicelli
$14.75
Bún Bò Nướng
35. BBQ beef & egg roll w/vermicelli
$15.95
Bún Bò Nướng Chả Giò
36. BBQ beef & shrimp w/vermicelli
$16.50
Bún Tôm Bò Nướng
37. BBQ Chicken w/vermicelli
$14.50
Bún Gà Nướng
38A. BBQ Chicken & egg roll w/vermicelli
$15.75
Bún Gà Nướng Chả Giò
38B. BBQ Chicken & Shrimp w/vermicelli
$15.95
Bún Gà Nướng với Tôm

Beef Stew – Bò Kho

25. Beef stew w/rice noodle
Small. $13.75 / Large. $15.75
Hủ Tiếu Bò Kho
26. Beef stew w/egg noodle
Small. $13.75 / Large. $15.75
Mì Bò Kho
27. Special spicy noodle soup
Small. $14.75 / Large. $16.75
Bún Bò Huế
(Beef shank, brisket flank, tendon, pork cake)

Special Seafood – Hải Sản Đặc Biệt

21. Shrimps, squids, fish cakes, scallop, fish ball w/rice noodle soup
Small. $13.75 / Large. $15.75
Hủ Tiếu Hải Sản
22. Shrimps, squids, fish cakes, scallop, fish ball w/egg noodle
Small. $13.75 / Large. $15.75
Mì Hải Sản
23. Shrimps, squids, fish cakes, scallop, fish ball w/clear noodle
Small. $13.75 / Large. $15.75
Hủ Tiếu Dai Hải Sản
24. Shrimp w/ rice noodle or egg noodle or clear noodle soup
Small. $13.75 / Large. $15.75
Phở Tôm

Egg Noodle Soup – Mì

19. Egg noodle soup | BBQ pork or chicken & wonton
Small. $13.75 / Large. $15.75
Mì Hoành Thánh
20. Egg noodle soup w|shrimp, squid, fish cake, slide of pork & chicken, fish ball
Small. $13.75 / Large. $15.75
Mì Hải Sản Đặc Biệt

Chicken Broth Combination Noodle Soup – Hủ Tiếu


(Thick wide noodle available)
14. Boneless chicken rice noodle soup
Small. $13.75 / Large. $15.75
Phở Gà
15. Rice noodle soup w/shrimp, squid, fish cake, slide of pork & chicken, fish ball
Small. $13.75 / Large. $15.75
Hủ Tiếu
16. Clear noodle soup w/shrimp, squid, fish cake, slide of pork & chicken, fish ball
Small. $13.75 / Large. $15.75
Hủ Tiếu Dai
17. BBQ pork & wonton w/rice noodle soup
Small. $13.75 / Large. $15.75
Hủ Tiếu Hoành Thánh
18. Chicken & shrimp rice noodle soup
Small. $14.75 / Large. $16.75
Phở Gà, Tôm

Appetizers – Khai Vị

A1. Shrimp Cake
$10.50
Tàu Hủ Ky (2 pieces)
A2. Fired Vietnamese Egg Roll (taro, pork, carrot)
$9.50
Chả Giò (4 rolls)
A3. Fresh Spring Roll (shrimp, lettuce, mint, vermicelli)
$9.50
Gỏi Cuốn (3 rolls)
A4. Fish Cake
$10.25
Chả Cá Chiên
A5. Fried Chicken Wing (8 pcs)
$10.25
Cánh Gà Chiên Bơ
A6. Chicken or shrimp salad (cabbage, carrot, mint & peanut)
$10.25
Gỏi Gà hoặc Tôm
A7. Fried Imperial roll (vegetarian)
$9.50
Chả Giò Chay
A8. Vegetarian salad tofu rolls
$9.50
Gỏi cuốn chay (3 rolls)
A9. Vegetarian Chicken salad
$10.50
Gỏi Gà chay
Vietnamese crepe (pork, shrimp, beansprout, green onion)
$11.95
Bánh Xèo………. (10 minutes cooking)
Vegetarian Vietnamese crepe (choice of: Tofu or fake chicken/fake beef with beansprout, green onion)
$11.95
Bánh Xèo, Chay…………. (10 minutes cooking)

Beverage – Giải Khát

B1. Vietnamese Hot Coffee w/milk
$5.50
Cafe Sữa Nóng
B2. Vietnamese Iced Coffee w/milk
$5.50
Cafe Sữa Đá
B3. Vietnamese Black Coffee w/Ice
Cafe Đen Đá
B4. Soda/ Egg
$5.95
Soda Sữa Hột Gà
B5. Non Alcoho Ginger Beer
$3.50
B6. Salted Plum Soda
$5.75
Soda Xí Muội
B7. Soybean Milk
$3
Sữa Đậu Nành
B8. Fresh Lemonade
$4.75
Nước Đá Chanh
B9A. Freezer Coconut Juice
$4.75
Nước Dừa
B9B. Fresh Coconut Juice
$6.75
Nước Dừa Tươi
B10. Soft Drink (Coca Cola, Pepsi, 7-Up, Sunkist, D-Coke, D-Pepsi)
$3
Nước Ngọt
B11. Sparkling Water
$3.50
Soda
B12. Ice Tea or Hot Tea (pot)
$1 / $3
Trà đá / Trà nóng
B13. Sugarcane Juice
$7
Nước mía

Smoothies | Sinh tố Batidos

C1. PINEAPPLE SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Dứa/ BATIDO DE PIÑA
C2. COCONUT SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Dừa/ BATIDO DE COCO
C3. GUYABANO SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Mãng Cầu/ BATIDO DE GUYABANO
C4. DURIAN SHAKE I PEARL
$6.25
Sinh tố Sầu Riêng/ BATIDO DE DURIÁN
C5. JACKFRUIT SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Mít/ BATIDO DE JACURA
C6. STRAWBERRY SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Dâu/ BATIDO DE FRESA
C7. AVOCADO SHAKE I PEARL
$6.25
Sinh tố Bơ/ BATIDO DE AGUACATE
C8. TARO SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Khoai Môn/ BATIDO DE TARO
C9. HONEYDEW SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Dưa Mật/ BATIDO DE MIEL
C10. LYCHEE SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Vải/ BATIDO DE LICHI
C11. MANGO SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Xoài/ BATIDO DE MANGO
B12. MOCHA SHAKE I PEARL
$5.50
Sinh tố Moka/ BATIDO DE MOCA
C13. THAI ICED TEA SHAKE I PEARL
$5.50
Trà Thái/ BATIDO DE TÉ HELADO TAILANDÉS

SPECIAL - BEER & WINE

HEINEKEN, CORONA
$6
MODELO, SAPPORO
$6
WHITE WINE - CHARDONAY
$6
RED WINE - CABERNET SAUVIGNON
$6
TROPICAL IPA "75"
$7
SAIGON STREET BEER "54"
$7
ASIAN GOLDEN DRAGON ALE
$7